مقالات دامپروری

تصویر پست

پلاک گوش فلزی و نحوه جایگذاری بر روی پنس پلاک زن

در این نوشتار با نحوه قرار گرفتن پلاک فلزی بر روی پنس مخصوص شماره زنی بر روی گوش دام آشنا می شوید. لطفا این مطلب را مشاهده فرمایید.

تصویر پست

منحنی تولید شیر و دستگاه شیردوش

دستگاه شیردوش بی کیفیت چگونه در طی سال ها، ضرر میلیونی به شما وارد می کند؟ مسوول و مقصر دوشیده نشدن 300 کیلو شیر از پستان گاو شما در طی یک دوره شیرواری کیست؟ لطفا این متن را مطالعه بفرمایید.

تصویر پست

شماره زنی بر روی کپل – شماره زنی سرد

شماره زنی بر روی کپل به دو طریق انجام می شود. شماره زنی با استفاده از ازت و شماره زنی با استفاده از الکل و یخ خشک. در این نوشتار در خصوص نحوه شماره زنی بر روی کپل آموزش داده می شود. لطفا مطالعه فرمایید.

تصویر پست

پمپ خلا شیردوشی، فلسفه وجود دستگاه شیردوش

شیردوشی بدون ایجاد خلا مفهومی ندارد. یکی از مزیت های رقابتی شرکت های سازنده دستگاه شیردوش، قدرت پمپ وکیوم در تولید میزان خلا مورد نیاز و در هر شرایط آب و هوایی است. در این نوشتار برخی موارد در خصوص نگهداری پمپ خلا بیان می شود.